GDP tarımsal planlama ile, yöresel ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderir, ekonomik faaliyetleri oluşturan tarımsal yapıyı ve tarıma dayalı sanayiyi düzenler. gelecek on yıl gıdaya erişim zorlaşacağı için bağlantılarını on yıllık yapar. Hedef 100 milyar $ tarım ihracatı.

Tarım ve Köye Yönelik Yaklaşımımız

Kırsal ve tarımsal altyapı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki eksiklikleri giderecek, refahı yayacak politikalar üretir. Kendimize yeten miktarda tarım ürünü üreticisi değil, dünyanın sayılı, ilk üçünde tarım ürünü ihracatçısı olabiliriz.

Yurdumun her köşesine kurtuluşu, refaha nasıl ulaşacağımızı, 100 milyar $ tarım ürününü nasıl ihraç edeceğimizi anlatacağız. Bu ekonomik kurtuluş savaşı çünkü, emperyalizme karşı bu mücadelede herkese ihtiyaç var.

Türkiye’nin her yerinde buğday ekilecek tüm toprakları veritabanımızda belirleyeceğiz, bir sene sonranın buğday mahsulunu önceden bileceğiz, köylünün ihtiyacı olan tüm ön harcamaları karşılayıp buğday taban fiyatı ile satın alacağız.

Bütün GDP kurucu üyelerinin, il ilçe yönetimlerinin köylere, kırlara gidip bu hedeflerimizi köylüyle, ziraat mühendisleri, veteriner hekimlerle, tarım aletleri sanayileri, KOBİ lerle görüşülmesini sağlayacağız. Biz  kırlarda yükselerek iktidara geleceğiz.

GDP tarımda teknolojik atılım için ülkeyi yediye bölecek ve her bölgede yüksek teknoloji tarım alet ve makinalarının üretileceği sanayi merkezleri oluşturacak.

Küçük sanayi siteleri ve KOBİ ler bu merkezlere parça ve makina üretecek. tarım aracı ihracı patlama yapacak.

Köy idare sistemine geri döneceğiz, köyün el konan tüm varlıklarını iade edeceğiz. Köyleri mahalleye çevirerek tarımı, köylüyü yok etti AKP. bankaları üzerlerine yollayıp, kredi kartları, kredilerle topraklarına el koyuyor. Son on yıldaki toprak hareketleri iptal edilebilecek.

Yabancı tohum anlaşmaları köy meydanlarında yakılacak, 1938 den sonra emperyalistlerle yapılmış tüm tarım anlaşmaları halka açıklanacak, toplum zararına olanlar iptal edilecektir.

GDP, Tarımda ürün artırımı için teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin destekleyerek, tarım makinalarında, uzay dönemini yaşatacak. Gereksiz ve israf sayılacak tüm kaynakları tarım teknolojilerine aktararak 100 Milyar $ tarım ürünü ihracının alt yapısını oluşturacak.

Ülkenin makus talihini tarımda başlatacağımız üretim, ihracat devrimi ile değiştireceğiz. Kırlara götüreceğimiz şey, refah, okul, sanat ve güzel bir gelecek olacak. Tarımda gerçekleştireceğimiz atılımlarla şehirlerdeki nufustan önemli oranda kırsal alanlara göçle dönüş gerçekleşecek.

“Köy Enstitüleri” modelinin modern versiyonu ile planlama yapılacak. Köyüne dönmek isteyenlerin varlık ve yeteneklerine göre nasıl destekleneceği planlanacak. bu tarım devriminde her bireye ihtiyaç var, çünkü bu kurtuluş savaşı demek.

GDP Tarım Politikaları II

Her köye bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve veri tabanına bağlayacak alt yapı konacak. Köylüye verilecek üretim desteği, sadece kartla ve belirlenen amaç için kullanılacak. Mazot dönemi mazot, gübre dönemi gübre. Bunlar “ziraat denetimcisi” ve mühendisi gözetiminde olacak.

Eldeki toprak belli, toprakların ekilebilir ürün oranları da belli. Bu tarım bakanlığının veri tabanlarında var. Önümüzdeki yıl, topraklara hangi ürünlerin ekileceğinin, yaklaşık ne miktar ürün alınacağı bilinir. Bunlar için gereken masraflarda çiftçiye harcama kartı ile verilir.

F35 lere parça üreten, dünyanın pek çok otomobil devinin parça ihtiyacını karşılayan sanayimiz, modern ve üst düzey teknoloji ürünü tarım araçları üretecek hem ülkemize hem de ezilen ülkelere bu araçlar tarımsal üretim devrimi yaşatacak. bu irade bizim, önümüzde kimse duramaz.

Üretim arz ve talep dengesi, “tarım politikaları yönetim merkezi”nde oluşacak. Dünyayla entegre bu yapı gelecek 10 yılın tarım ürünü pazarları ve ihtiyaçlarını değerlendirecek. ordunun genel kurmayı var, tarımın da genel kurmay yapısı olacak planlama için.

Buldozerler üstlerinden geçeceğiz görevini yerine getirmeyen birliklerin. Köylüyü sömüren tüm anlaşmaları iptal edip, o birliklerin varlıklarını tarım devrimi, tarım aletleri teknolojisi gelişimine harcayacağız. Bu yolla zenginleşenleri de yargı önüne çıkaracağız.

Köylüye konan tüm hacizler kaldırılacak, on yıl süreyle davalar iptal edilecek. Köylü elindeki tarım alet ve makinalarını bölgesinde “ziraat mühendisi” ve “ziraat işletmesi” kontrolünde imece çalışmalarına verecek, karşılığında hem kendi tarlası hem komşu tarlalar yararlanacak.

Topraklarımızda en çok ne üretilecek, verimli olacaksa uzmanlar veritabanından karar verecek, sahada araştırmaları yapılacak. Mersin’e ekilen portakal ağaçlarının ürünleri ile Ruslara fabrika yaptırmış Kurucu önderimizin izindeyiz biz. Endişe etmeyin.

Yağmur sularının farklı yöntemlerle özellikle çatılardan toplanması, depolanması, sulama ve bazı ihtiyaçlarda da kullanılmasının depolama ve teknoloji yatırımlarını da destekleyeceğiz. Kırsalda ve köy evlerinde bu tekniklerle temiz su tasarrufu sağlanacak.

Halkın önünü kimse kesemez. İkinci bir ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz. bu emperyalistleri ve işbirlikçilerini elbette rahatsız edecek ama göze alacağız, biz halkız, bu toprakların binlerce yıllık sahipleriyiz, ne ekeceğimize biz karar veririz. Yabancı tohum anlaşmaları köy meydanlarında yakılacak, 1938 den sonra emperyalistlerle yapılmış tüm tarım anlaşmaları halka açıklanacak, toplum zararına olanlar iptal edilecektir.

AB ürününü köylüsünü nasıl koruyorsa ben de öyle koruyacağım, yok öyle ona koruma bize ortak pazar. yırtarız o anlaşmaları, kendi ortak pazarlarımızı yaratırız. benim ülkem aleyhine uluslararası anlaşma olmaz, şebeklik bu.

Ezilen ulusların topraklarını onlara zenginlik ve refah getirmesi için işbirliği içinde çalışacağız.

Başaracağız, başarı kırdan, tarımdan, köyden başlayacak, bu girişimlerimiz sanayimizi, teknolojimizi ve şirketlerimizi dünyanın sayılı şirketlerine dönüştürecek. Tarım devrimi köylerden şehirlere her şeyimizi refaha ulaşarak değiştirecek.

Cumhuriyet kurulduğunda “Milli ekonominin temeli ziraat”ti, başka da ekonomi yoktu zaten. Bu nedenle ilk tarım politikaları ele alınmalı, üretim devrimine tarım üzerinden kalkışılmalıydı.

Hedefimiz açık

Üreten kazanacak, üreten köylü yeniden milletin efendisi, toprak işleyenin, su da kullananın olacak.

1924 Köy kanunu ile köy anıtları, konuk odaları, köy odaları, ağıllar ve bunun gibi çalışmalar yapılarak köyler harekete geçirilmek istenmiş, bu modeli geliştirerek her köy için bulunması gereken yapılar, sosyal meskenler köylülerle imece ortaklığında yapılarak standartlar oluşacaktır. Okulu, öğretmeni, parkı, sosyal alanları olmayan köy kalmayacaktır.

Cumhuriyetin görüşü şudur: Köy davası halledildiği ve köy kalkınması müspet yollara girdiği gün Türkiye heybetli ve azametli bir varlık olacaktır. Bize düşen bu politikaları savunmaktır.

Tarım ve Enerji Politikaları

Köylüye enerji, mazot ve her alanda geliştirme desteği verilecek. Köylü gübre dahil tüm harcamalarını, devlete gösterdiği ekim alanı üzerinden belirlenen katsayı üzerinde “Köy Kart” ile, harmanda ödemek üzere alabilecek. Gerekirse avans da ödenecek, bu yolla köylü tefecilerin eline düşürülmeyecek.

Tüm bu faaliyetler “Köy Müfettişliği” organizasyonu ile bilgisayar üzerinden takip edilecek, kötüye kullanım tespitlerinde hizmet durdurulacak, devletin kaybı tahsil edilecek.

Köylere, yollara kurulacak güneş, rüzgar santralleri gelirleri köy işletmeleri fonu ve kooperatiflere aktarılacak, HES lerle akarsularımız ve çevresi 49 yıllığına ranta kurban edilen sözleşmeler iptal edilecek.

Köylerimiz enerjide bağımsız, kendine yeten olabilir, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilir, buna öncü olmalıyız..

Kooperatifleşme

Bugün uygulanan tarım ve köy politikaları, yaşadığımız tüm kötülüklerin anası olan emperyalizmin dayatması politikalardır, bu zinciri kıralım, köy özgürleşsin. Üreteceğimize de ne kadar üreteceğimize, kime ne satıp ne alacağımıza biz karar verelim.

Devlet kooperatifleşen köylüye toprak, işletme için kredi, danışman, ziraat mühendisi ve ihracat imkanı sağlayacak. Hazine arazileri kooperatifleşen köylülere öncelikli dağıtılacak.

Hazine arazileri, birleşip bir araya gelen köylülere kooperatif vb kurmaları halinde sembolik ücretle, teknolojik tarım, danışman ve insan kaynağı desteği de verilerek 50 yıllığına kiralanıp işletilecek.

İdari Yapılaşmada Köylerde Eski Sisteme Dönülecek

Bugün köyler bütün geleneklerini idari özerkliklerini kaybetmiş halde yok edilip ekonomiden çekilmişlerdir. Köye can suyu gerekmektedir. Köyleri büyükşehirlere bağlayıp, mahalleleştiren ve tüm haklarını, varlıklarını ellerinden alan köy idare kanunu yeniden düzenlenecek, idari yapılar yeniden kurulacaktır.

Köyleri Köy meclisleri yönetecektir.

Köylerin alanlarında doğal değerler, ormanlar, dereler, meralar ve yapılaşmalarda köy meclislerinin olur kararının olması yeniden sağlanacaktır. Doğal kaynakların işletilmesinden bölge köylerine kaynak aktarılacak, madenler işletilirken doğaya ve çevreye zarar vermelerinin önüne geçilecektir.

Aşağıdaki Tarım Politikaları için mücadele edeceğiz.

  • Aile çiftçilerinin, kooperatiflerin, köye dönüşün ve kırsal ekonomilerin gelişmesine katkı sağlayan politikaları destekleyeceğiz, bu politikaların üreticisi olacağız,
  • Genç ve yeni başlayan çiftçilere olan desteği genişleteceğiz;
  • Dünyada tarım ürünlerinde kendine yeten, ihraç eden, bol ve besleyici gıda arzını gerçekleştirmek için çalışacağız,
  • Topraklarımızın, akarsularımızın verimli kullanmasını sağlayacağız,
  • Hava ve suyumuzu temiz tutmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için koruma ve yönetimi teşvik etmek için çiftçileri yaşam ortakları olarak kabul edeceğiz.
Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 500 toplam okunma,  1 bugün okunma