Sosyal Fabrikalar, Esnaf ve Sanatkarlar

İnsanlara sosyal devlet ile eşitlik, kaliteli yaşam için yol göstereceğiz, sivil toplumla birlikte refah artıran projeleri birlikte başarabiliriz

 • Yaz! Oku! konuş! Toplan! Amaç Özgür ve tam demokratik bir Türkiye
 • Vaatlerimiz siyasi tabloyu kökten değiştirebilir,
 • Yaşadığımız yerlerde halkla nasıl daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini, vaatleri konuşup, tartışmalı, harekete geçmeliyiz
 • Yoksulluk bir problemdir, suç değil. Zenginlikle her konuda arasında eşitsizlik var. Yoksula her alanda eşitlik sağlayabilir,
 • Sokakta, köyde, okulda, fabrikada, her yerde düşüncelerimizi ifade edip, insanları dinleyeceğiz, projeler üreteceğiz,
 • Fakir ve yoksul olduğu için toplumdan dışlanma hisseden bireylere kucak açıp onlarla ortak zeminler, projeler oluşturacağız
 • Yakınımızda, uzakta, dışlanmış, yoksul topluluklardaki insanlar bizim aile üyelerimizdir. Sahip çıkıp onları geliştirelim
 • Her kesimden insanları ayırmadan birlikte dayanışarak AK Parti ve adaletsizlikle mücadele edip demokrasiyi geliştirebilir
 • Bağışlarla insanları bir güce, cemaate bağılı kılan baskıcı sisteme karşı toplumun girişimci dayanışması harekete geçmeli
 • Yoksulluğun kullanıldığı siyaset yerine enerjimizi zengin, varlıklı bir toplum ve zenginleştirmek için harcayacağız,
 • Yoksulluğu yenecek mikro modellerle düşük gelirli insanlarımız demokrasi, toplumsal refaha, demokrasiye katkıda bulunacaklar
 • İktidar hedefi için yol, inşaat ve borçlanmayı eleştirmek yerine kitleleri yerinden oynatacak vaatleri hızla geliştireceğiz,
 • Fakir halka, hakları ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için elindeki oy gücünün pazarlık değerini öğreteceğiz
 • Saydıklarımızı birlikte tek bir yürek, tek bir güç olursak başarabiliriz

Esnaf ve Sanatkarlar

Esnaf kuruluşları merkezileştirilecek, varlıkları ekonomiye katkı sunacak şekilde gelişmeye açık yatırımlarda değerlenecek. Esnaf kuruluşları görevleri olan alanlar için harcamalarını, ortak birlik hesaplarından çekebilecekler ancak. Esnaf kuruluşlarının ARGE yatırımlarını destekleyecek bir modele dönüşmeleri sağlanacaktır.

Esnaftan kesilen paylarla büyüyüp esnafa yabancılaşan esnaf kuruluşlarının dükalığına son verilecek düzenlemeler yapılacak.

Esnaf kuruluşları esnaf adına AR GE ve teknoloji geliştirme merkezleri oluşturması, eğitim ve diğer faaliyetleri uygulaması zorunlu hale getirilecektir.

Esnaf devletin katkı ve düzenlemelerinden faydalanarak büyük işletmeler oluşturma, rekabete girerek ekonomiye katkı verme şansı yakalayacaktır.

Esnafın belini büken her adımda vergi ödemek gibi sorunları bir çerçevede ele

alınacak, yıl içinde yaptığı geliştirici harcamalar, tanıtım, reklam faaliyetleri, ailesi için yaptığı temel harcamaları gelir vergisinden düşebilecektir.

Devlet ihale ve alımlarında esnaf birliklerinin oluşturduğu girişimlere öncelik tanıyacaktır.

Esnaf bulunduğu alanlarda tekellere ezdirilmeyecek, mahallelerde küçük işletmelerin varlığı, yaşaması teşvik edilecek, AVM yapımlarına kısıtlama getirilecektir.

Sosyal Fabrikalar

Sanayi yatrımlarında insan gücü önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki sosyal fabrikalar, çalışanlara aynı zamanda bir yuva olarak ta imkanlar sunuyordu. Fabrikaların çalışma koşulları, işçi hakları ve sosyal yaşam düzenlemelerinde en az sendikalar kadar sosyal devlet de sorumlu ve görevli olacaktır.

Kayıt dışı insan çalıştırmanın önüne geçecek tüm tedbirler alınacak, çalışanların sigortalanması teşvik edilecektir.

Sanayinin insanlar, çevre ve doğal yaşam için tehlike oluşturmasının önüne mutlaka geçilecek, bu konuda görevli kuruluşların etkin denetimini ilgili kuruluşlar arası koordinasyonla sağlanacaktır.

Ekonomi serbest girişimciliği esas olarak kabul etmekle birlikte, devleti de zorunlu olan alanlarda, sektörlerde yatırım yapıp işletmesinin önünü açacak modeller de geliştirebilecektir. Devlet örnek işletmeler için özel kurumlardan destek alabilecektir.

 

Hazırlık Kazanmaktır.

Sosyal devlet görüşlerimize katkı vermek için görüş ve bilgilerinizi lütfen bize gönderin.

 

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 437 toplam okunma,  1 bugün okunma