Kadınlar İçin Adalet Özgür anayasa, demokrasi, cumhuriyetin kurucu değerlerini

koruma, kalkınma ve adil gelir dağılımı için toplumun her seviyesinde düzenlemeler şarttır. Kadının tüm yaşam alanlarında kısıtlılığını kaldıracak yasal düzenlemeler ile, onu bu alanlarda var edecek sosyal düzenlemeler yapılacaktır.

Ev kadınlarının sigortalılık ve sosyal güvenlik sahibi olmaları konusunu hızla çözüme kavuşturacak politika üreteceğiz. Çok düşük ve karşılanabilecek primlerden

başlayarak kadınlarımıza sosyal güvence hakkının tanınmasını sağlayacağız. Bunun öncüsü sosyal devlet yoksul ailelerin kadınına da prim desteği yapacaktır.

Kadını özgürleştirmek, demokrasi, çevre baskısından ve feodal yapı etkisinden kurtarmak için birlikte ortak mücadele vermeliyiz. Yasalarda eksik olan

düzenlemeler tamamlanacaktır. 1934 de kadına oy kullanma hakkının dünyanın pek çok ülkesinden önce verilmesinden sonra bir duraklama dönemine girilmiştir.

Kadınlar yaşamın her alanında onlara sağlanacak eşit temsil haklarıyla yer alacaklardır.

Mikro krediler geliştirilecek, kadın kooperatifleri, el emekleri birliktelikleri

desteklenecektir. Sermayenin tabana yayılmasının en hızlı yolu kadınlar aracılığı ile bunu yapmaktır. O en doğru şekilde kullanacak, taban ve ekonomi bu girişimlerden olumlu yönde etkilenecektir.

Kadının evinden çıkarak sosyal yaşama, iş hayatına katılması desteklenecek, muhtarlıklar ve sivil toplumda, geçici görevlendirmeler, etkinlikleri yönetenler, “Gönül Bağı” projelerine katılan kadınların sosyal güvenliklerine destek olacaktır Bir kadın ayın belirlenen günlerinde evinden çıkarak sosyal projelerde yer alabilir, kendisini geliştirebilir.

Kadınlarımızın toplumda karşılaştıkları cinsiyetçiliğe karşı devletin bütün

kademelerinde, partimizde erkeklerle birlikte veya dönüşümlü görev almaları sağlanacaktır. Bu şekilde kadın devrimini, zafere ulaştıracağımıza inanıyoruz. Sorumluluklarımız ortak görevlerimiz de bu çerçevede ortak olmalıdır.

Kadınlara siyasette ve örgütlerde açacağımız alanlarda hep erkeklerin çok

konuştuğu iddiasının tersine sadece onların konuşmalarını sağlayacak şekilde kadınları eğitip siyasete yeni soluk kazandıracağız. Kadınlar daha yeni ve ilginç şeylerden bahsedeceklerdir her zaman. Kadınlara halka hitap etmek eğitimleri vererek, yeni bir girişimle mahalleleride, yerelde toplumsal sorumluluk almasının önünü açacağız.

 

Sonuç

Kaybedeceğimiz az, kazanacaklarımız çoktur. Gelişim ve Demokrasi Partisi kadın devrimini, sosyal demokrasi ilkelerle gerçekleştirip halk iktidarının kurulmasını hızlandırabilir. Bu konuda yapılacak her çalışma ülkemize ve partimize uygarlık yolunda önemli avantajlar sağlayacaktır.

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 340 toplam okunma,  1 bugün okunma