Devlet iktidarını bir baskı rejimine dönmemesi için, birey hak ve hürriyetlerini korumak için, alenî, bilinen, istikrarlı ve sonuçları tahmin edilebilir-önceden bilinebilir sınırlar, ilkeler koymaktır.

 

Devlet sınıflar, hanedanlar değil genel kamusal amaçlar ve çıkarlar için çalışacak.

 

GDP Devlet organları arasındaki yetki ve görev paylaşımını ve ilişkileri evrensel demokrasi ilkelerine göre yapacak. 

Devlet, birey ve toplulukların üzerinde bir güç, manipüle edici bir yapı olmaktan çıkarılıp görünmez kılınacak. Devlet her bireyin, halkın özgürlüğünün savunucusu olacak

 

GDP nin anayasa ile koruyacağı vazgeçilmez özgürlükler,

-Doğal insan hakları (yaşam, hürriyet ve mülkiyet), 

-Din, ibadet ve vicdan özgürlüğü,

-Sivil özgürlükler, seyahat etme ve yerleşme özgürlüğü,

-Örgütlenme ve birliklerden uzak kalma özgürlüğü,

– Düşünce ve ifade özgürlüğü.

 

GDP nin anayasal özgürlük programı ile;

Milli güvenlik veya suçu önleme gibi gerekçelerle ifade, basın, seyahat, örgütlenme özgürlüklerini engelleyen bütün yasalar, yönetmelikler temizlenecek.

 

Bireylere anayasal özgürlük, eşit vatandaşlık her seviyede gerçekleştirilecek.

 

GDP nin özel mülkiyet yaklaşımı;

Devletin, kamu otoritesi ile artık özel mülklere, ekonomik gelişme, imar, kentsel yenileşme ve benzeri gerekçelerle kamu yararı adına el koyması halinde, el konulan mülkleri başka özel şahıslara aktarması, amaç dışı kullanması yasaklanacak.

 

GDP ile kıyı politikaları,

Denizlerin kıyılarında gerçekleşen bütün işgaller sonlandırılacak, kıyılar kamu ve halkın kullanımına geri verilecektir. Hangi nedenle olursa olsun özellikle turizm amaçlı kıyıların halka kapatılması yasal olarak suç haline getirilecektir. 

 

Devlete yüklenen görevler, devlete yönelik meşru addedilen ve normal görülen her talep devletin yetkilerini genişletip kutsallığını artırıyor.

GDP ile bireylerin hak ve özgürlüklerini devlete karşı koruma imkânları da kutsaldır ve birey ve topluluk hakları anayasa, yasalar ile geliştirilecektir.

 

Özlem Ağırman

GDP Genel Başkanı

“Yarının Kadın İktidarı”

 2,304 toplam okunma,  1 bugün okunma

Previous PostNext Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir