Ülkemizde dernekler ve STK lara üye sayısı oldukça düşüktür. Buna sendikaları da eklememiz gerekir. Baskıcı iktidarların korkuttuğu bireyler üye olduklarında işlerini kaybedeceklerini, hapse gireceklerini düşünüyorlar.

 

Türkiye’de bireyler sivil toplum kuruluşlarını demokrasinin önemli öğesi olarak görmeyip, çıkar kuruluşları olarak görüyorlar. Dernekler daha çok kumar vb faaliyeti gizlemek için kuruluyor ülkemizde. 100 bin kurulu derneğin ancak 3000 civarı aktif ve %95 i kumar vb amaçlı.

 

Derneklerin bir kuruluş amacı da, demokratik faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle siyasi örgütlerin derneklere yönelmesidir. Pek çok dernek asıl amacı farklı olan siyasi gruplarca kurulup yönetiliyor. Bu da sivil toplum kuruluşlarına karşı halkın güvenini kaybettiriyor. 

 

İktidarların, devletin bekası yalanıyla STK’lar üzerinde sıkı kontrolü var.

STK’ların devletle bağımlı bir ilişkisinin olması, vatandaşların da STK’lar ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmasına ve dolayısıyla STK’lara üye olma konusunda bir isteksizlik yaşamasına yol açıyor.

 

 

GDP olarak STK ları, sendikaları demokrasinin rengi, gereği, olmazsa olmazları olarak düşünüyoruz. AKP 19 yıldır kendince tehlikeli olacak bütün alanlarda, STK ları kontrolüne aldı ya da doğrudan kendisi STK ları kurdurdu.

Vakıfları da zenginleşme aracı haline getirdi.

 

GDP güçlü sivil toplumu demokrasi için çok önemli görüyor.

Derneklerin siyasi partilerden, iktidardan ve devletin kuruluşlarından bağımsız olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem iktidarın hem muhalefetin kendi kontrolünden dernekler kurdurmasına, içlerine girmesine karşıyız.

 

Sivil toplum örgütleri, amaçlarına da bağlı olarak bütün siyasi partilere mesafeli olmalıdır.

CHP, İyi Parti ve AKP derneklerle, sendikalarla, odalarla ilişkilerini demokrasiye uygun kurmalıdır. Yönetimlerine adam sokmaktan, işbirlikleri karşılığı vekil yapmaktan vazgeçmeliler.

 

Türkiye’de devlet, STK’lar üzerinde sıkı bir denetim mekanizması kurdu. Farklı dönem iktidarların ideolojisine bağlı olarak bazı STK’lar kapatıldı,  çeşitli cezalara maruz kaldılar.  Bir takım STK’lar devletçe desteklenirken diğerleri destekten yoksun bırakılmıştır. Bunu yanlış buluyoruz.

 

Siyasi partiler, dernekler ve hükümete çağrımızdır.

– Ellerinizi derneklerden çekin,

– Onları kullanmak için aralarına girmeyin,

– Korkutmak için cezalandırmayın,

– Onların yöneticilerini meclise vekil taşımayın.

– STK lar da erke karşı bağımsız, eleştirel kalsınlar.

 

GDP, demokrasiye inancı gereği,

Halkın örgütlenme özgürlüğüne saygılıdır. Dernek, STK ve sendikalar da amaçları doğrultusunda, temsil ettikleri kitleye karşı, sadece amaçlarını gerçekleştirmekten sorumludurlar.  Hükümete, partilerle, amaçlarını gerçekleştirmek için mesafeli iletişim kurup mücadele etmeliler.

 

Özlem Ağırman

GDP Genel Başkanı

“Yarının Kadın İktidarı”

 5,542 toplam okunma,  1 bugün okunma

Previous PostNext Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir