Tabandan ve demokratik örgütlenme modeli Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruldu.

Partinin kurucuları arasında siyasetin eski, bilinen ve ünlü isimleri yok, parti önümüzdeki ilk seçimlere katılmak için hazırlıklara hemen başlayacak.

 

Ülkemizin siyasi gerçekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak kurulan Gelişim ve Demokrasi Partisi, her alanda eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı halkı demokratik usullerle örgütleyerek mücadele etmek üzere kurulmuştur.

Mücadelesinin ilk evresi partinin tabana yayılması, demokratik, katılımcı ve halkçı bir yapıya ulaşma hedefidir. Var olan siyasi partiler maalesef demokratik geleneklerden uzaklaşmış, olması gereken özelliklerini kaybetmişlerdir. Yeni parti ihtiyacını besleyen asıl neden budur.

Siyasi partiler siyasi yaşamın bizce de en önemli aktörleridir. Anayasamıza göre de siyasi partiler “demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır.” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre bugün 103 parti kayıtlıdır. Biz 104. parti olarak kurulmuş bulunuyoruz.

Yeni kurulan partileri, siyasi hareketleri yeni oldukları, küçük oldukları için suçlayamayız. Belli siyasi görüşleri olan vatandaşlarımızın bir araya gelip oluşturdukları bu siyasi organizasyonlara, yeni partilerin kurulmasına saygıyla yaklaşıyoruz.

Önümüzdeki seçimlerde demokrasiyi geliştirip yaygınlaştıracak en önemli etken, eşit siyasi yarışı teşvik edecek düzenlemelere olan ihtiyaçtır. Partilere neden kuruldun diye sormak yerine, gelişmeleri, yaygınlaşmaları ve çok sesliliği sağlamaları için yasal zemin hazırlanması, topluma ulaşmaları için destek olunması gerekmektedir.

İktidarda olan, mecliste yer alan partilerin kendilerinden sonra kurulan partileri küçümsemesi, yok sayması demokratik gelenek değildir. Edindikleri gücü kötüye kullanmaktır. Görüşümüz seçime girme hakkı kazanan her partinin, seçimlerde devletin partilere sağladığı destekten, seçim öncesinde eşit olarak yararlanmasıdır.

Eşit siyasi mücadele demokrasiye katkı sağlayacak, kalite getirecektir. İktidar olan, meclise girip devletin yardımlarıyla edindiği varlığı devlet yada özel iletişim kanallarının imkanlarından en geniş şekilde yararlanan partiler diğerlerine göre yarışa önden başlamaktadır. Bu adil ve demokratik değildir.

Bu görüşlerimiz Gelişim ve Demokrasi Partisi’nin kuruluşunu duyururken aynı zamanda bir haksızlığa, eşitsizliğe parmak basmak zorunda kalmamız demokrasimizin en büyük eksiği ayıbıdır.

Bu ayıbı yok etmek başta olmak üzere Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak amacıyla yola çıkan Gelişim ve Demokrasi partisi kurucu değerlere bağlı olacaktır.

Çağdaş demokrasi, bireysel özgürlüklerin savunulması ve kadın erkek eşit temsil Gelişim ve Demokrasi Partisi’nin ana zemini olacaktır. Amacımız attığımız adımların halkta karşılık bulması ve geleceğin çağdaş ve müreffeh Türkiye’sini kuracak iktidarı oluşturmak, katkı vermektir.

Bunları sadece birlikte yapabiliriz.

 

Özlem Ağırman
Gelişim ve Demokrasi Partisi
Kurucu Genel Başkan

 2,449 toplam okunma,  1 bugün okunma