Sıklıkla sosyal medyada, iktidar ve meclis muhalefetini eleştirdiğimizde bize siz ne öneriyorsunuz, eleştirmek yerine anlatın deniyor.GDP kurulduktan sonra da, öncesinde de önerilerimizi hep sıraladık, yine anlatırız.

 

Bir kere rejimin yeniden inşası yerine, kurucu değerler ilkeleri ile revizesinden yanayız. özgürlükçü bir anayasa çerçevesinde, 1923 devrimlerinin, ekonomik hedeflerinin ışığında devleti, demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

 

Çözümün ilk adımı laik, demokratik devlet düzenini inşa etmektir. Bu olmadan devleti hiç bir zaman halk yönetemez, yönetenler milletin bağrından, onun iradesinden aldığı güçle yönetmeli, anayasa ve yasalar ekseninde yürütme olmalıdır.

 

Çözümün ikinci adımı, 1938 den sonra emperyalizmle imzalanmış bütün anlaşmaların halka açıklanması ve ülkemizin ekonomisini, demokrasisi aleyhine olanların iptali ve kent meydanlarında yakılmasıdır. 1938 den sonra oluşmuş bütün anlaşmalar ve kurulan bütün hükümetler emperyalist planlarla, onların yararına kurulmuştur.

 

Çözümün üçüncü adımı siyasi bağımsızlıktan sonra ekonomik bağımsızlığı kazanmaktır. ABD nin 1946 da imzalattığı Marshall ve Truman anlaşmaları ile elimizi kolumuzu bağlayan bütün ekonomik prangalardan kurtulacağız, AB ile yapılmış gümrük birliği anlaşmasının ülkemiz lehine yeniden görüşülmesini sağlayacağız.

 

Ekonomik bağımsızlığı kazanacak adımlar ardında, tarımda ve sanayide üretim eksenli büyüyeceğiz, yeniden üreten Türkiye olacağız. Bunu getireceği üretim artışı ile tarımda 100 milyar dolar ihracat, ekonomide 1,5, ihracatı da 1 trilyon $ seviyelerine çıkaracağız.

 

Üretimde teknolojik ürünler, yazılım ihracatı en önemli kalemler olacak. Ülkemiz ekonomik havzalara bölünerek üretimin coğrafi uygunluk haritası oluşturacağız. vergi kaçırma suçları müebbet hapse kadar varan ağır cezalar, afsız infaz haline gelecek, vergi oranlarını düşürüp, yatırım ve istihdam yapan şirketi düşük vergilendirme, vergiden muaf hale getireceğiz.

 

Yükselen ekonominin gelirlerinden adil vergi toplayacağız, serbest mesleklerde beyan usul vergiler kalkacak herkes kazancının her kuruşunun vergisini ödeyip, bütün kişisel harcamaları da dahil vergiden düşecek.

 

Sosyal devlet emeklilik haklarını yeniden ele alacak, mezarda emeklilik uygulamasını bitireceğiz, emekliye yaşamını rahatça sürdüreceği oranda emeklilik ABO oranı belirleyeceğiz. İşsizlik ve SGK primleri devletin kara deliklerine yama yapılmayacak, yatırım, teknoloji ve üretim fonlarına dönüşecek.Emeklilikte Yaşa takılanlar mağdurlarının sorunlarını, gaspı ortadan kaldırarak bitireceğiz.

 

Bütün bunları yapacak kadroları da bilimsel, laik eğitim ve programı ile sağlayacağızç Büyüm eğitim şuralarının kararları ile eğitimi programlayacak, özerkleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığını eğitime karışıp yön veren bakanlık olmaktan çıkarıp, eğitim hizmetlerinin iyi yürütülmesini sağlayacak yapıya dönüştüreceğiz.

 

Köylerde üretimi artırmak için gereken insan kaynağını modern Köy Enstitüleri ile sağlayacak, yeterli sayıda Köy Enstitüsü açacağız. Üniversite açılmalarını kısıtlayıp, ülke veri tabanında ihtiyaç olan sayıda bölüm açma ve öğrenci kaydını sağlayacağız.

 

Lise bitiren öğrencilerden sadece %20 si üniversiteye devam edebilecek, kalanllr iyileştirilmiş meslek yüksek programlarında ülke ihtiyacını karşılacak şekilde mesleki eğitim yapacaklar. İmam Hatip okullarındaki farklı bütün ad ve uygulamaları kaldırıp sadece mesleki lise haline dönüştüreceğiz. 

 

Bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirecek bir demokrasiyi bağımsız yargı ve adalet ile donatacağız HSK daki siyasi yapılanmaya  son verip hükümet temsilciliğine son vereceğiz. HSK özerk bir yapılanma haline dönüşecek.

 

Hiç bir alanda toplu af çıkarmayacağız, suçların insani koşullarda nfazını sağlayacak hapishane sayısı ve koşullarını sağlayacağız. İnfaz sırasında iyi hal gibi konular sadece kişisel olarak ele alınacak bir sistem kuracağız.

 

Dış politikada komşularımızla bütün sorunları gidererek, ülkemizde yasadışı olarak bulunan bütün geçici sığınmacıları ülkelerine gönderip ucuz işgücü olarak sömürülmelerinin önüne geçeceğiz. Sınırlarımızdan yasadışı geçen herkes sadece kamplarda tutulabilecek.

 

Ülke liyakatinden emin olunan kadrolar ve modern yönetim sistemleri ile yönetilecek. Yerel yönetimlerde ve devlette işe almada inanç, etnik köken, partizanlık kesinlikle sonlandırılacak, her vatandaşımız eşit olacak.

 

Siyasi parti yasasını demokratikleştirecek, genel başkanları üyelerin seçmesini zorunlu hale getireceğiz, kadın erkek eşit temsil yönetimlerde zorunlu olacak. PArtilerde demokrasi inşa edilemiyorsa devlette de demokrasiyi inşa edemeyiz.

 

Bütün bunları yapmak için sadece halka sırtımızı dayayacağız, ondan başka hiç bir güce güvenmeyeceğiz, dini hiç bir ritüeli yada söylemi siyaset için kullanmayacağız.

 

Halkımızın modern, müreffeh devletler seviyesine çıkarıp onları geçmek tek hedefimiz olacak. İnanç ve ibadet bütün inançlar için geçerli olacak, devlet bu işe müdahil olmayacak Diyanet yapılanmasını da bütün inançları yönetime katacak şekilde revize edeceğiz.

 

Bunlar için hazırlanıyoruz, yapacağız söz veriyoruz. 

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti.

 

Özlem Ağırman

GDP Genel Başkanı

“Yarının demokratik İktidarı”

 311 toplam okunma,  1 bugün okunma

Previous PostNext Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.