Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmektir. Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir. Bu kişilerin toplumsal hayatın her alanında yaşama varlıklarıyla katılım göstermesini sağlayacak çözümler geliştirmek partimizin görevidir.

Devletin görevi kaynaklarını toplumun önemli bir oranını oluşturan engellilere ayrılan kaynakları eşit, dengeli ve sorunları çözecek şekilde kullanmasıdır. Ayrıca eğitim, kamu ve özel sektörlerde, belediyeler ve her tür alanda engellerin yaşama katılımlarının önüne geçen her tür engelin de kaldırılması hedefimizdir.

 

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 428 toplam okunma,  1 bugün okunma