Modern Halkçı Eğitim Düzeni

Dünyadaki değişime ayak uyduracak kuşakları yetiştirecek bir eğitim sistemi büyük önem taşımaktadır. Nüfusun büyük oranını oluşturan gençlerin işsizlik başta olmak üzere sorunlarla boğuştuğu bilinen bir gerçektir.

Gençler bu sorunlarını kendi platformlarında pek çok kez dile getirmişler, çoğunlukla çözümler yerine baskılarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu anlamda eğitim ve sistemi en büyük sorunların başında gelmektedir.

Gençleri eğitimlerinin başında ülkemize katkı verecekleri pek çok alana yönlendirmek mümkündür. Anaokulundan başlayan eğitimin sürekli ve kesintisiz

olarak yetişkinlikte de çalıştığı alanlarda eğitilmesi bir toplum için hayati önemdedir.

Devlette kalite ve nitelikli insan gücünün, liyakatin bu yolla artırılabileceği mümkünken bu yollar geçmiş hükümetlerce hiç kullanılmamıştır. Memurun bile kendi adamı olması üzerine kurulu iktidarlar için eğitim tehlikeli bir şey olarak görülmektedir.

Gelişmiş ekonomilerin en büyük ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü ancak programa, sisteme dayalı eğitimle elde edilebilir. Eğitimin aynı zamanda herkes için eşit haklar temelinde ulaşılabilir olmasının da toplumda adalet duygusunun oluşmasına katkısı büyüktür.

Eğitim her seviyede parasız ve eşit kalite ve nitelikte olacaktır. Eğitim, anaokulundan oyunla başlayıp, giderek bilimsel bir eğitim çizgisini izleyerek, mesleki eğitime veya üniversitelere doğru uzanan bir hat izleyecektir.

Eğitim birliğinin sağlanması için temel eğitimin en az 8 yıllık ve bütünsel olmasının önemi büyüktür. Özellikle kırsal alanlarda kız çocuklarının da devletin özel girişimleri, sosyal destekleri ile eğitime alınmalarının önemi büyüktür.

Köylerde eğitimin her yere ulaşmasına engel olan okul kapatma, öğretmen atanmaması gibi hallerden eğitimin aksamasına izin verilmeyecektir. Köylerde kapatılan okullar sadece eğitimi kısıtlamamakta, orada yaşanan sosyal hayattan öğretmeni çekip almaktadır. Bir köyde öğretmenin bulunmasının, okul olmasının ve bunun kütüphaneler, el becerilerini geliştiren kurslarla desteklenmesinin önemi büyüktür.

Kırsal alanlardan başlamak üzere okul modelleri üzerinde yapılacak çalışmalarla, eğitimin doğasına uygun mimari, sınıflar, atölyeler, kütüphane, bilişim odası ve sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirileceği alanlar içeren okul modülleri geliştirilecektir. Bölgede yaşayanların da bu faaliyetlerde yer alması kültürel birliği, gelişimi destekleyecek, diğer ekonomik faaliyetlerin de gelişmesiyle birlikte köylerdeki aydınlanma tüm ülkeyi aydınlatacaktır.

Kırsal alanlarda eğitimin kalitesi ve niteliğinin düşürülmemesi için öğretmen atamalarında özenli olunacak, bu bir milli dava olarak görülecektir. Kırsal alanlarda eğitim faaliyetlerine katılacak öğretmenler çok yönlü olarak donanımlarını geliştirebilecekleri kısa ve uzun süreli eğitimlerden geçecekler ve kendilerinin de becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır.

Köyler ve bölgeler arasında eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretmenler kaynaştırılmak üzere belirlenen ortak alanlarda kamp, faaliyet, etkinliklerde buluşturulacaktır. Bölgeler arsı öğrenci değişim programları desteklenecek, eğitimin her bölgede eşit kalite ve nitelikte olması sağlanacaktır.

Öğretim birliğinin zedelenmesi önlenecek, mesleki okullar, özellikle de İmam Hatipler eksik kaldıkları dersler konusunda desteklenecek ve eğitim kaliteleri yükselecektir. Okullar, nitelikleri itibariyle isimsel rekabete izin vermeyecek, eşitliği zedeleyecek program ve müfredatta olmaları önlenecektir. Eğitim yurdun her yerinde eşitliği bozmayacak bir program ve müfredatla sürdürülecektir.

Özel eğitim, dezavantajlı grupların eğitimleri de belirlenen plan doğrultusunda sağlanacak, devletin tüm imkanları bu alanlara aktarılacaktır. Engelli vatandaşlarımızın, mümkün olduğu her durumda, onları düşünerek hazırlanmış mimari ile diğer arkadaşları ile birlikte eğitim görmeleri esası sağlanacaktır.

Özel Yatırım okulları, devletin imkanları ölçüsünde desteklenmesi sürdürülecek, eğitim programları ve müfredatlarının eşitliği bozacak modelde olmasına izin verilmeyecektir. Okulların beş yıldızlı otel şatafatında inşasına eşitliği bozması gerekçesiyle izin verilmeyecek, belirlenen mimarinin dışına çıkılmaması sağlanacaktır.

Hangi okulda okursa okusun çocuklarımız bu ülkenin eşit vatandaşları olarak görüldüklerini hissedecek şekilde kucaklanacak, eğitim programı toplumsal yada sınıfsal ayrıştırmanın başlangıcı olmayacaktır.

Özel üniversitelerin açılmasına kısıtlama getirilecek, bölümlerinin açılması, ihtiyaç doğrultusunda izin verilecektir. Kafasına esenin, bina sağlayan herkesin üniversite açmasının önüne geçilerek eğitimde nitelik ve kalitenin zarar görmesinin önüne geçilecektir.

Özel okullar, para ile diploma alınan merkezler olmaktan çıkarılarak müfredat ve eğitim kaliteleri sürekli takip edilecek, eğitimde ortalamaların düşmesine izin verilmeyecektir.

YÖK, Üniversiteler için bir yasak makamı olmaktan çıkarılarak, eğitimin kalite ve niteliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği AR GE merkezin dönüştürülecektir.

Üniversiteleri, öğrenciler, öğretimin tüm kadroları dahil birlikte yönetecekleri özerk yönetim modeli geliştirilecektir. Gelecekte ülke yönetecek gençlerimize, eğitimlerinin her safhasında yönetime katılmaları, bunu deneyimlemeleri sağlanacaktır.

Öğrencilere tatil dönemlerinde toplumsal katılım sağlayabilecekleri projelerde yer alma, çalışma imkanları yaratılacaktır. Bu yolla kırsal alanların eksikleri topluluk çalışmaları ile tamamlanacak, toplumsal kaynaşmanın önü açılacaktır.

Okul binaları bulundukları bölgelerdeki yetişkin ihtiyaçlarına bağlı olarak kurslar, eğitimler açacak ve toplumsal katılım ve sürekli eğitimle aileler de gelişim programının parçası haline getirilecektir.,

Kooperatifçilik, imece vb geleneksel konularda eğitimler açılarak bölgelerin özelliklerine göre vatandaşların bir araya gelmesini sağlayıcı, özendirici eğitimler, kurslar, çalışmalar düzenlenecektir. Kurumların açtığı kurslar hobiyi destekledikleri gibi iş geliştirme, organizasyon oluşturma vb hedefleyeceklerdir.

Öğretmenler dar veya orta gelirli, zor geçinen meslek grubundan çıkarılacak, maaş artışları vekil maaş artışlarına endekslenecektir. Toplumun en saygın mesleği haline gelmesinin önü açılacaktır.

Sonuç

Eğitim alanında konulan hedeflerle eğitimde toplumsal birliği, yaygınlığı ve sürekliliği sağlayıcı çözümler üretilecektir. Eğitimle ülke ihtiyaçları arasında bağlar kurularak, eğitim geleceğe yönelik bir modele dönüştürülecektir. Okullar, özgür düşünebilen, insana en üstün değeri veren, insanların yaratıcı yönlerini açığa çıkaran ve sınırlayıcı engelleri kaldıran bir model haline gelecektir.

 

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 640 toplam okunma,  2 bugün okunma