Gelişim ve Demokrasi Partisinin dış politikası,dünyanın gelişimini izlerken, bütün ülkelerle eşit ve karşılıklılık yaklaşımı ile barışçıl ilişkileri savunmaktır.

Ülkelerin iç işlerine karışmaktan, bu konuda müdahil olmaktan kaçınmak temel politika olarak belirlenmiştir. Komşularla dostça ilişkiler ve ticaret en önemli amacımızdır.

Var olan sorunları da karşılıklı görüşmeler, anlayış ve işbirliği çerçevesinde çözülmesi hedeflenmektedir. Bölgesel sorunlarda öncelik komşuların toprak ve rejim bütünlüğünün korunması, dışarıdan yapılacak her tür müdahaleye karşı çıkılmasıdır.

Daha önceden gerçekleşmiş bütün anlaşmalara uymak, günümüz koşullarında yükümlülükleri yerine getirmek ama bağımsızlığımız konusundaki hassasiyetimize de özen göstermek amacımızdır.

Savunma sanayimizde, yıllardır yürütülen projeleri sürdürmek, askeri teknoloji alanlarında kendimize yeter, teknoloji üretir hale gelmek bizim de hedefimizdir. Bu konuyu memleket meselesi olarak alıyoruz, geçmiş iktidarların gerçekleştirdiği tüm atılımları ve çabalar için teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Dış politikamız güçlü bir ekonomiye dayandıkça, bağımsızlığımızın anlam kazanacağını. bölgemizde saygı duyulan bir ülke olarak sözümüz geçeceğini biliyoruz. Her yönden güçlü Türkiye en önemli hedefimizdir.

Ordumuzu modernleştirecek, teknolojisi yüksek ordu haline getirecek girişimler ana politikamızdır. Ordumuzu kaynaklarını yüksek asker sayısına ve lojistiğine ayıran bir ordu olmak yerine ihtiyaçlara hızla cevap verebilen hareket kabiliyeti yüksek bir orduya dönüştürmeyi gerekli buluyoruz.

Türkiye’nin bölgesindeki sorunlar nedeniyle, başka ülkelere göre bir miktar fazla asker bulundurma zorunluluğu da olsa, asker sayısının en makul sayıya çekilmesi, buradan açığa çıkacak kaynakların, profesyonel çekirdek, eğitim, sosyal devlet gibi alanlara aktarılması temel politikamızdır.

Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra da askerlik yasa ve yönetmeliklerinin modernleştirilmesi, askere alım konularında modern ülkeler seviyesine çıkmayı hedefliyoruz. Ana çekirdeğin gönüllü askerlik kadrolarından oluştuğu, teknolojik güçleri kullanan ve yönetenlerin profesyonel yapı halinde organize edildiği bir ordu hedefliyoruz.

Bu çerçevede on yıllardır askere alım politikalarının neticesi oluşan bakaya gençler sorununa da kalıcı çözüm getireceğiz. Bakaya gençler, kısa askerlik eğitimlerinin ardından normal yaşama devam edebilecekleri bir bedelli modelini devreye sokacağız.

Bedelliden elde edilecek kaynaklar, sosyal devlete, askere giden yoksul aile çocuklarının geride bıraktıklarına aile maaşı gibi çözümlerde kullanılacaktır. Askerlik özendirilerek, gönüllü olarak seve seve gidilen bir görev haline getirilecektir. Bu çerçevede askerlik süresi en alt limiti en uygun süreye çekilecektir.

Bütün bu hedefler savunmamızı, ordumuzu zayıflatmak amacı taşımamakta, tersine güçlü ve modern bir ordunun savaş teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak uyum sağlamasını amaçlamaktadır.

 

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 742 toplam okunma,  2 bugün okunma