AKP ekonomisi 19 yılda serbest rekabeti bitirdi. GDP ile Ekonomiye Kurucu Değerler Ayarı.

Serbest ekonomi için mal ve hizmet piyasalarında fonksiyonel işlerliğe sahip fiyat ve rekabet sistemi olmalıdır. 

Arz ve taleplerde ne satıcı ne de alıcılar piyasa fiyatını kendi lehlerine etkileyecek koşullar yaratamamalıdır.

 

Vaat ettim, bana inanın demek yetmiyor; Bolluk bereket vaadi neleri içermeli? 

– Sanayi ilişkilerinin düzenlenmesi, 

– Üretim ve gelir dağılımının düzenlenmesi, 

– Ekonomide devletin rolünün düzenlenmesi, 

– Sosyal devlet organizasyonunun  hukuk zemininde çözümlenmesi gerekiyor.

 

 

AKP yalan ekonomisi 19 yılda parasal İstikrarı yok etti. 

Fiyat ve hizmetlerin istikrarı için parasal istikrar gereklidir. 

Para arzı, kısa dönemli amaçlara bağlanarak değil, mümkün olabildiğince bunlardan bağımsız ve otomatik belirlenmeli, Merkez Bankası bağımsız olmalıdır.

 

AKP Piyasaya Giriş-Çıkış Serbestisini bitirdi.

Piyasa ekonomisinde piyasalara giriş ve çıkışın serbest olması, garanti edilmesi zorunludur. 

AKP piyasaya girişi engelleyecek ithal yasağı/izni vb ile piyasalara girişi sınırlandırdı, bir kesime, yandaşına avantaj sağladı.

 

AKP özel mülkiyetlere çöken bir düzen icat etti.

Oysa serbest piyasa düzeninde, tüketim malları ve özellikle üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet hakkı güvence altına alınmalıdır. 

19 yılda AKP sermayenin el değiştirmesinde önce fetöyü, sonra fetöyle mücadeleyi kullandı.

 

AKP 19 yılda sözleşme özgürlüğü ve güvencesini bitirdi.

Piyasa ekonomisinin oluşturulabilmesi ve kurumsallaştırılması için en önemli ilke sözleşme özgürlüğüdür. 

Piyasa ekonomisinde ekonominin kararları sözleşmelerle yapılır ve bu sözleşmeler devlet güvencesi altında olmalıdır. 

 

Bir ülke ekonomisi için en önemli şey, 

Ekonomi politikalarında kararların etkili olması,

sık sık değiştirilmemesi ve öngörülebilirliğidir.

AKP ile 19 yılda ekonominin karar ve kuralları içten ve dıştan sürekli manipüle edilecek şekle sokuldu.

 

GDP ile kurucu değerlerde kuracağımız ekonomik düzen,

– Serbest rekabete dayalı, şeffaf,

– Kararları ve ilkeleri öngörülebilir, sürprize dayanmayan,

– Parasal istikrarı hedefleyen,

– Mülkiyeti ve haklarını koruyan,

– Sözleşmeleri güven veren

Güçlü bir ekonomi olacak.

 

 

Özlem Ağırman

Genel Başkan

Gelişim ve Demokrasi Partisi 

“Yarının Kadın İktidarı”

 212 toplam okunma