Sosyal Güvenlik Düzeni

İzmir İktisat Kongresinin, dünya kamuoyuna, bugün de geçerli, tek bir duyurusu olmuştur. “Uygar başka uluslar kadar uygarız.” Gururumuzdur bu duyuru her zaman..

Gelişim ve Demokrasi Partisi sosyal güvenlik reformunda rant sermayesinin insafına bırakmayacak düzenlemelere taraftardır. Toplumsal mağdur yaratılmasına karşıdır

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Sosyal devlet de bunun güvencesidir. Sosyal güvencelerin yerine gelmemesi durumunda devlete ve kurumlarına olan güven sarsılır, toplumsal barış zedelenir.

Bu çerçevede, çocuklar doğumlarından itibaren sosyal güvenlikli bir ortamda bakım ve şevkate muhtaçtır. Ailelerin çocuklarına bakabilmelerinin sosyal devlet tarafından

sağlanması zorunludur. Yatağa aç giren bir çocuk aile kadar sosyal devletin de sorunudur.

Bunun önüne geçecek çözüm muhtarlıklar aracılığı ile bu durumdaki ailelerin temel sağlık, gıda giderlerine destek verecek şekilde “Gönül Bağı” projeleri gerçekleştirmektir. Toplumda zora düşene ayrımsız el uzatmak toplumsal barışın inşasını ve eski komşuluk geleneklerinin canlanmasını sağlayacaktır.

Mahallelerde gerçekleşecek projelerle “Kadın Üretim Merkezleri”nde kadınlara

evlerinde ve merkezlerinde aile bütçelerine katkı yapacak yollar öğretilecektir. Kadın üretim merkezleri veya benzer çözümlerde çalışan, yer alan kadınlar mahallelerde yoksullukla mücadele ve varlık geliştirme konularında öncülük yapacaklardır.

Mahalleler toplumun en dinamik yapılarıdır. Bu çerçevede sosyal çözümlerde bugüne kadar hep göz ardı edilmeleri, toplumsal dokumuza zarar vermiştir. Özellikle sağlık konusundaki ihtiyaçları çocuklar için devlet tarafından, başta aile hekimlikleri olmak üzere karşılanacaktır. Gelir durumu düşük ailelerden, emeklilerden sağlıkta katkı payları alınmayacaktır.

Sosyal güvenlik devletin millet üzerinde gerdiği kol kanat anlamına gelmelidir. Bu nedenle çalışanların sosyal güvenliği devletin en çok üzerinde durması gereken konudur. Yine geliri düşük ailelerde çocukların bireysel emeklilik birikimleri sosyal devlet tarafından karşılanacak, meslek sahibi olma, evlenme durumlarında kişiye bu birikimler aktarılacaktır.

Çalışanların sosyal güvenlik düzeninde devletin en üst düzeyde tedbir alması zorunludur. Aynı zamanda da bu konuda sürekli eğitilmeleri gerekmektedir. Emeklilik yaşları, gün sayıları ekonomik durumun imkanları doğrultusunda kalıcı olarak düzenlenecektir. Geçmişte kazanılmış, bir yasayla kaybedilmiş emeklilik hakları için acilen yasa düzenlemesi gerekmektedir.

 

Emekli edilmişi başka yerde çalışamayan, maaş almayan ve sağlık için para veren vatandaşlar sosyal devletin utancıdırlar. Bu konuda hem geçmişte hak kazanıp kaybedenler, hem de uygulamada hak kaybına uğrayanların mağduriyetleri giderilmelidir.

Devletin çıkardığı bir yasa ile geriye yönelik olarak vatandaşını mağdur etmesi Kabul edilemez. Bu bağlamda 1999 yılında çıkarılan bir yasanın geriye işletilmesiyle mağdur edilen ve toplumda EYT olarak tanınan mağdurların sorunlarının çözülmesi zorunludur. Bu sorunun çözümü kaynağa değil güvene dayanır, devlet vatandaşı ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı bozamaz, yasaları geriye işletilemez. Bu sorun kayıtsız şartsız çözülmeli, gereken yapılmalıdır.

Sonuç

Kuracağımız sosyal güvenlik düzeniyle, toplumda dayanışma duygusu oluşturacağız,toplum aileden başlamak üzere daha sağlam bir yapı ve güvenceye kavuşacaktır. Amacımız geleceğe güvenle bakacak insanların birbirine de güvenle bağlanmalarıdır.

İşçi ve sendikalar

İşçiler işe girdikleri andan itibaren merkezi bir kayıtla sendikalı hale gelecek, bu kayıt işçinin istediği sendikaya üye olmasını sağlayacaktır. Sendikaların kestikleri aidat vb de merkezi bir yapıda toplanarak, ekonomiye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilecektir.

Sendikalı işçiler emekli olurken bu hesaplarda birikmiş paylarını da alabileceklerdir.

İşçilerin merkezde biriken varlıklarının ancak idari işlerde kullanılacak şekilde oranlanarak sendikaların hesaplarına yatırılacaktır. Bu yolla sendikalar işçilerin emeklerinden rant elde edilen yapılar olmaktan çıkacaktır.

Sonuç:

Gelişim ve Demokrasi Partisi, Türkiye’yi mutlu, sıhhatli bireyleri, sosyal yönden doymuş toplulukları ile varlıklı kılabilecek girişimlerin sahibi olacaktır.Cumhuriyetin kuruluşunda kazanıp sonradan kaybettiğimiz ekonomik bağımsızlığı yeniden kazanıp, cumhuriyeti sağlam ekonomik temellere oturtmak ana hedeftir.

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 522 toplam okunma,  1 bugün okunma