Cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımları, başarılı uygulamaları, serbest piyasanın oluşturulması veya canlandırılması, alt yapının kurulması, demokratik sürecin geliştirilmesi, suçlardaki artışın önlenmesi ve eski rejim döneminin kalıntılarının ortadan kaldırılıp yeni bir devlet yapısının kurulması göreviyle karşı karşıya kaldı.

Hükümetlerce karşılaşılan kamu sorunları karmaşıklaşıp çoğaldıkça, politika odaklı hukuk görüşlerinin etkililiği de artmaktadır. Bu nedenle sorunların çözülmesinde hukuk ve adaletin en etkin şekilde toplum yaşamına adaptasyonu zorunludur.

Hükümetin politikalarının vatandaşların veya kamu görevlilerinin belirli bir şekilde davranmasını gerektirmesi, teşvik etmesi, izin vermesi ve yasaklaması mümkündür. Bütün bu kamusal alan girişimleri herkes için eşit ve yasalara uygunluk içinde yapılmalıdır.

Adaletin temeli eşit fırsatların her vatandaş için aynı şekilde verilmesinden oluşur. Eşitliği bozan her girişim, icraat ve eylem sonuçlarını suç yada karmaşa olarak topluma geri getirir.

Devletin hukuk sistemi, bütünsel kamu politikası sisteminin kapsamında yer
alır. Anayasa, yasalar, yönetmelikler, içtihatler farklı tipteki kamu sorunlarını çözme araçlarıdır. Bu çözme araçlarının kullanılmasında herkese eşit uygulanması toplumların özgürlük ve demokrasilerini geliştirir.

Burada da hukukun yine her vatandaş için eşit olarak devreye girmesi beklenir. GDP adalet ve hukuk politikalarının temeli eşit fırsatları, ödülü ve cezayı topluma ayrımsız uygulamaktır.

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 781 toplam okunma,  1 bugün okunma